Các lệnh giao dịch chứng khoán ATO, ATC, LO, MP,… hiểu chi tiết trong 5 phút 2021

0
1408
Lệnh giao dịch chứng khoán
Lệnh giao dịch chứng khoán

Lệnh giao dịch chứng khoán là gì?

Lệnh giao dịch chứng khoán là một chỉ thị của nhà đầu tư gửi tới công ty chứng khoán để mua hoặc bán chứng khoán theo yêu cầu khách hàng đặt ra. Trong giao dịch chứng khoán có rất nhiều loại lệnh giao dịch khác nhau như ATO, ATC, LO, MP. Tùy theo mục tiêu mà khách hàng lựa chọn sử dụng loại lệnh thích hợp.

1. Lệnh LO trong chứng khoán

1.1 Lệnh LO chứng khoán là gì?

Lệnh LO chứng khoán hay còn gọi là lệnh giới hạn (tiếng Anh là Limit Order, viết tắt là LO).Lệnh giới hạn (LO) là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại một mức giá xác định hoặc tốt hơn. Lệnh có hiệu lực kể từ khi được nhập vào hệ thống giao dịch cho đến hết ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ.

1.2 Lệnh LO bị hủy khi nào

Lệnh LO có thể khớp ngay nếu bạn đặt mua với giá cao hơn hoặc bằng giá đang đặt bán thấp nhất, tương tự nếu bạn đặt bán với giá thấp hơn hoặc bằng giá đang đặt mua cao nhất. Phần còn lại của lênh chưa khớp sẽ vẫn là lệnh LO chờ mua, bán tại mức giá đã đặt từ trước. Lệnh LO bị hủy khi không khớp phiên giao dịch trong ngày.

2. Lệnh ATO trong chứng khoán là lệnh gì

Lệnh ATO trong chứng khoán là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá mở cửa và chỉ có hiệu lực trong đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa. Lệnh ATO được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh.

Lệnh ATO đặt khi nào?

ATO là lệnh giao dịch tại mức giá mở cửa. Lệnh ATO được áp dụng ở phiên định kỳ mở cửa ở sàn HOSE vào lúc 9h-9h15 hàng ngày. Lệnh này được dùng để đặt mua hoặc bán chứng khoán tại mức giá mở cửa.

3. Lệnh ATC trong chứng khoán là gì?

Lệnh ATC trong chứng khoán là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa. Lệnh ATC (At The Close – giao dịch tại giá đóng cửa) được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh. Đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa sẽ không xác định được giá khớp lệnh nếu chỉ có lệnh ATC trên sổ lệnh.

Lệnh ATC đặt khi nào?

Lệnh ATC được áp dụng ở phiên định kỳ đóng cửa của sàn HOSE và sàn HNX vào lúc 14h30 -14h45 hàng ngày. Về bản chất lệnh mua ATO/ ATC giống như lệnh mua trần nhưng được ưu tiên xếp trước trong khi khớp lệnh. Lệnh bán ATO/ATC giống như lệnh bán sàn nhưng được ưu tiên xếp trước khi khớp lệnh.

4. Lệnh MP là gì?

Lệnh MP trong chứng khoán là lệnh mua/bán chứng khoán tại mức giá bán thấp nhất/ giá mua cao nhất hiện có trên thị trường. Khi được nhập vào hệ thống giao dịch, lệnh mua MP sẽ được thực hiện ngay tại mức giá bán thấp nhất và lệnh bán MP sẽ thực hiện ngay tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường.

Trong trường hợp thấy tiềm năng của mã cổ phiếu hoặc khi cổ phiếu bị điều chỉnh sâu bạn nên sử dụng lệnh MP.

5. Lệnh MOK trong chứng khoán là gì?

Lệnh MOK: Là lệnh nếu không được thực hiện toàn bộ thì bị hủy trên hệ thống ngay sau khi nhập.

6. Lệnh MTL trong chứng khoán là gì?

Lệnh MTL trong chứng khoán là lệnh thị trường giới hạn (viết tắt là MTL) là Lệnh Thị trường sau khi khớp nếu còn dư thì phần dư đó sẽ chuyển thành Lệnh Giới hạn LO. Khi được nhập vào hệ thống giao dịch, lệnh mua MTL sẽ được thực hiện ngay tại mức giá bán thấp nhất và lệnh bán MTL sẽ thực hiện ngay tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường.

7. Lệnh MAK trong chứng khoán là gì?

Lệnh MAK trong chứng khoán là là lệnh có thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, phần còn lại của lệnh sẽ bị hủy ngay sau khi khớp.

8. Lệnh PLO trong chứng khoán là gì?

Lệnh PLO trong chứng khoán là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa sau khi kết thúc phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa. Lệnh PLO chỉ được nhập vào hệ thống trong phiên giao dịch sau giờ. Giá thực hiện là giá đóng cửa của ngày giao dịch. Lệnh PLO không được phép sửa, hủy.

9. Lệnh điều kiện trong chứng khoán

Lệnh điều kiện trong chứng khoán trong tiếng Anh được gọi là Conditional Order. Lệnh điều kiện giúp người đầu tư chứng khoán có thể đặt lệnh mua/bán với giá mục tiêu mong muốn khi giá cổ phiếu chạm một mức giá mục tiêu đã định trước.

  • Lệnh điều kiện theo thời gian (TCO): lệnh có hiệu lực trong thời gian 30 ngày. Lệnh sẽ nằm chờ trong hệ thống của công ty chứng khoán và khớp lệnh khi điều kiện được thỏa mãn.
  • Lệnh tranh mua hoặc tranh bán (PRO): Lệnh đặt sẵn trong thời gian 30 ngày và lệnh tranh mua trnah bán ở các giá ATO/Trần/Sàn/ATC.
  • Lệnh dừng (ST): là lệnh giúp nhà đầu từ xác định mwucs giá cắt lỗ, chốt lãi tự động trong tương lai. Lệnh có hiệu lức trong 30 ngày.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây